SP9DEM sk

W imieniu rodziny, bliskich znajomych mojego Przyjaciela Mariana Kaganka SP9DEM pragnę serdecznie podziękować za ostatnie pożegnanie i pamięć.
Krzysztof SP9RQH.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas kol. Marian Kaganek SP9DEM, były członek MSK OT-10 PZK w Krakowie, a obecnie Krakowski Oddział Terenowy PZK OT-12.Ostatnie pożegnanie odbędzie się 14 stycznia o 14.30 w kościele p.w. Ś.Ś. App Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.Wyrazy współczucia dla rodziny oraz przyjaciół składa Zarząd oraz członkowie MSK OT-10 PZK w Krakowie.

Zdzisław Zając SP9IBJ S. K.

W dniu 11 stycznia 2021r.odszedł do krainy wiecznych DX’ów kol. Zdzisław Zając SP9IBJ, członek OT-10 PZK w Krakowie, wieloletni Kierownik nowohuckiego Klubu SP9KBY oraz SP9KAD, znakomity konstruktor i wykonawca transceiverów HomeMade, doskonały operator telegrafii oraz wychowawca wielu pokoleń krótkofalowców.
Ostatnie pożegnanie odbędzie się w kaplicy na cmentarzu w Niepołomicach we czwartek, 14 stycznia o g.13.00
Cześć jego pamięci i wyrazy współczucia dla rodziny.

Zarząd MSK OT PZK w Krakowie