Informacja zarządu

Zarząd Oddziału OT 10 powołał nowego Prezesa Oddziału ze swojego składu do czasu zwołania Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OT 10 . Został nim  Jacek Jasiński SQ9OKR

Dokumenty zostały przesłane do  rejestru sądowego KRS w Krakowie.