Spotkanie prezesów OT10 I ot12

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

w dniu 8 lipca, w godzinach wieczornych, doszło do nieformalnego, roboczego spotkania Prezesów :

  • Małopolskiego Stowarzyszenie Krótkofalowców OT-10 PZK
    kol. Michała Matusika SQ9ZAY
  • Krakowskiego Oddziału Terenowego OT-12 PZK kol. Michała
    Wilczyńskiego SP9XWM.

Podczas spotkania omawiane były możliwości i przyszłe aspekty współpracy obu Oddziałów Terenowych
oraz tematy dotyczące rozwoju, wspierania działań oraz wzmocnienia środowiska krótkofalarskiego, zarówno
w Krakowie jak i całym woj. małopolskim. Prezesi obu Oddziałów Terenowych zapowiedzieli podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wzajemnej współpracy, realizacji wspólnych inicjatyw oraz wspierania się na rzecz rozwoju krótkofalarstwa w regionie.
Na początek miesiąca września 2020 r. planowane jest przeprowadzenie oficjalnego roboczego spotkania, kompletnych składów Zarządów obu OT, w celu kontynuacji rozmów i uszczegółowienia wspólnych, dalszych działań.

Z poważaniem
Vy 73, Michał SP9XWM & Michał SQ9ZAY