SR9C znów pracuje!

SR9C znów pracuje! Po niezbędnych pracach konserwacyjnych Przemiennik powrócił na „Basztową” do siedziby OT-10. Dziękujemy Kaziowi SP9SVE za przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz ponowne uruchomienie urządzenia.
SR9C Repeater FM 145.600-0.600MHz CTCSS 103.5Hz
ZAPRASZAMY DO TESTÓW! 😊