Informacja Zarządu

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie informuje, że Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbędzie się w dniu 15 marca 2020 r.  o godz. 11:00  w siedzibie Oddziału, ul. Basztowa 15/17 w Krakowie.

Drugi termin: 15 marca 2020 r. o godz. 11:30

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Zjazdu.  

  2. Powitanie przybyłych uczestników.  

  3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu. 

   4. Wybór Protokolanta. 

   5. Przyjęcie porządku obrad.  

  6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.  

  7. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

  8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

  9. Wybory do Zarządu Oddziału, do Komisji Rewizyjnej, oraz delegata i zastępcy na KZD PZK. 

10. Głosowanie. 

11. Ogłoszenie wyników wyborów.

  12. Zgłaszanie wniosków i projektów uchwał. 

13. Glosowanie zgłoszonych i projektów uchwał. 

14. Ogłoszenie przyjętych wniosków i uchwał. 

15. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Tenczyn, dn. 25-01-2020 r.