Zebranie zarządu 25-01-2020

Tenczyn, dn. 25-01-2020 r.

PROTOKÓŁ

z zebrania Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie, odbytego w dniu 25-01-2020 r.

W dniu 25 stycznia 2020 r. odbyło się zebranie Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie.

Obecni:

Wojciech Kalinowski – SP9IKN – v-ce prezes

  Adam Turczyn – SP9XUM – skarbnik

  Jacek Jasiński – SQ9OKR – sekretarz

Omówiona została sytuacja zarządu oraz możliwe działania po rezygnacji z funkcji prezesa Bożeny Łachety – SP9MAT.

W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, że jedynym rozwiązaniem jest możliwie szybkie zwołanie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

 Termin Zjazdu zostanie podany do wiadomości .