SP9DEM sk

W imieniu rodziny, bliskich znajomych mojego Przyjaciela Mariana Kaganka SP9DEM pragnę serdecznie podziękować za ostatnie pożegnanie i pamięć.
Krzysztof SP9RQH.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas kol. Marian Kaganek SP9DEM, były członek MSK OT-10 PZK w Krakowie, a obecnie Krakowski Oddział Terenowy PZK OT-12.Ostatnie pożegnanie odbędzie się 14 stycznia o 14.30 w kościele p.w. Ś.Ś. App Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.Wyrazy współczucia dla rodziny oraz przyjaciół składa Zarząd oraz członkowie MSK OT-10 PZK w Krakowie.