PZK

Polski Związek Krótkofalowców

www.pzk.org.pl

Sekretariat ZG PZK

ul. Modrzewiowa 25
Bydgoszcz
(052)372 16 15

Adres dla korespondencji

ZG PZK
Skr. pocz. 54
85-613 Bydgoszcz 13
telefon/fax: (052) 3721615
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl

Centralne Biuro QSL PZK

skr. poczt. 54
85-613 Bydgoszcz 13
telefon/fax: (052) 3721615