Akcja fider

Straż Pożarna z ul. Westerplatte w dniu 08.01.2005 pomogła nam podnieść fider od anteny W3DZZ, który został wyrwany z okna przez wichurę. Akcję utrwalił fotografujšc Piotr SP9BWJ