Wszystkie wpisy, których autorem jest sq9zay

SP9KJ – Jerzy Szcześniak-Maszadro SK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 lipca 2022 zmarł kolega SP9KJ – Jerzy Szcześniak-Maszadro – członek MSK OT-10 PZK.

Nestor polskiego krótkofalarstwa, krótkofalowiec z 70-letnim stażem – od 15 lipca 1952 r. ze znakiem SP9KJ.Współorganizator i współzałożyciel Polskiego Związku Krótkofalowców, współorganizator klubu specjalistycznego SPDXC, honorowy członek Polskiego Związku Krótkofalowców od 2008 r. Krótkofalowiec bardzo aktywny przez większość swojego życia, zdobywca licznych dyplomów i czołowych miejsc w klasyfikacjach krajowych i światowych, żyjący swoją radiową pasją do ostatnich chwil.. ..

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 21 lipca 2022 r., o godz. 11:00, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Jerzy Szcześniak urodził się w 1930 r. w Tarnowskich Górach. Szkołę średnią O .O. Pijarów w Krakowie (gimnazjum i liceum) ukończył w 1952 r. Po zdaniu matury kontynuując rodzinne tradycje (pradziadek, dziadek, ojciec ) zdawał na Wydział Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Egzamin zdał, niestety nie został przyjęty z powodu braku miejsc a może prywatnej apteki dziadka. Krótkofalarstwem zainteresował się dzięki Jurkowi Rutkowskiemu SP5AB, który w okresie gdy licencje nie były ogólnie dostępne prowadził działalność eksperymentalną w paśmie 40 m. a było to w latach 1946 -1947. Jurek napisał list do swego imiennika na adres pozdrowionych w czasie seansów radiowych kolegów z elektrowni toruńskiej. I taki był początek jego zainteresowania krótkofalarstwem. W latach 1948-50 jako nasłuchowiec o znaku SP-124K był współorganizatorem struktur Polskiego Związku Krótkofalowców na terenie województwa krakowskiego. W nowo powstałym zarządzie oddziału PZK w Krakowie był sekretarzem i wydawcą biuletynu informacyjnego dla członków oddziału, które pełnił do czasu wchłonięcia PZK przez Ligę Przyjaciół Żołnierza co nastąpiło 22.07.1950 r. W tym czasie był także operatorem opowiedzianym klubowej stacji SP9KKA, która od marca 1952 r. zaczęła nadawać w paśmie 7 MHz komunikaty krótkofalarskie dla swoich członków. Za pośrednictwem stacji prowadzona była nauka alfabetu Morsea. Jurek wybrany został do Rady Naczelnej Radioklubów LPŻ, którego przewodniczącym był SP5CM a w skład wchodzili także SP2CO, SP5AY, SP5FM, SP5YX, SP5BQ, SP6BW, SP7HX i SP8CKPierwszą licencję ze znakiem SP9KJ otrzymał 15.07.1952 r. i wystawioną na adres Kraków ul. Sarego 24 m 5. Pierwszą łączność nawiązał w paśmie 80 m na telegrafii ze stacją klubową OK2OMO, której operatorem był OK2LJ. Jurek używał wtenczas nadajnika własnej konstrukcji o mocy 10 W. Po likwidacji PZK działał w klubie LPŻ i był kierownikiem stacji klubowej przemianowanej ze znaku SP9 KKA na SP9 KAD. W wyniku niespodziewanej dla kierownictwa ZG LPŻ jednomyślnej uchwały NRR w dniu 11 .01.1957 r. trzy dni później odbył się Zjazd założycieli PZK, w którym wzięło udział 33 krótkofalowców z całej Polski, a w tym SP9KJ. Natomiast 23.06.1957 r. na kolejnym Zjeździe PZK 150 delegatów z całego kraju wybrało Zarząd Główny PZK, którego Prezesem został SP5FD w skład, którego wszedł również Jurek SP9KJ. .W wyniku uchwały ZG PZK z dnia 25.01.1959 r. powołującej klub specjalistyczny (SPDXC) zawiązuje się komitet organizacyjny klubu, którego członkiem zostaje SP9KJ. W czasie I Zjazdu w Wiśle-Malince w dniach 21-23 09.1962 r. Jurek zostaje wybrany do składu Zarządu Klubu. W poszukiwaniu losów ojca rotmistrza kawalerii, który przed samą wojną ukończył studia na wydziale Farmacji U. J i uzyskał dyplom mgr. farmacji a który na początku wojny dostał się do obozu jenieckiego w Starobielsku, Jurek wyjechał do rodziny w Londynie. Niestety w tym czasie nic nie było wiadomo, dopiero po kilkunastu latach okazało się że ojciec został zamordowany przez NKWD w Charkowie w kwietniu 1940 r. Z Anglii przywiózł trochę sprzętu do montażu, odbiornik HRO. i lampy nadawcze. Po powrocie do kraju podjął pracę w przedsiębiorstwie Instal w Krakowie Po pewnym czasie zmienił firmę ponieważ praca wiązała się z wyjazdami poza Kraków i rozpoczął pracę w Dyrekcji Inwestycji Miejskich II. Po zdaniu egzaminu wstępnego został przyjęty na studia wieczorowe Wydziału Budownictwa Politechniki Krakowskiej, które zakończył po czterech latach uzyskując tytuł Inżyniera Budownictwa. Oprócz tego chodząc na kursy uzyskał: uprawnienia budowlane i świadectwa BHP. Mając to wszystko rozpoczął pracę w Chemobudowie jako z-ca kier. budowy. Po jakimś czasie rozpoczął wieczorowe studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej i po dwóch latach studiów uzyskał tytuł mgr. inż budownictwa lądowego ( 28.czerwca 1972 r.)W 1960 r. przeniósł się na ul. Dietla 90/17 również w Krakowie. Już w 1962 r. uzyskał dyplomy (WAZ fone nr 212), (WAZ CW nr 1676), (DXCC CW nr 6055) ,(DXCC fone nr 2265) a miał wtenczas potwierdzone 212 kraje. W 1963 r. otrzymał dyplom WAE fone nr A 198 , WAE CW nr 188 i DUF.- francuski W dniach 21-23.09.1963 r. uczestniczył w Zjeździe Założycielskim Klubu SP DX. Wszedł w skład komitetu organizacyjnego klubu. Został wybrany w skład pierwszego zarządu klubu. (Na listę SPDX C wpisany został pod nr.27. W połowie 1963 r. w SPDX Maratonie znajdował się na 1 m. Na II Zjeździe SPDXC w dniu 26.06.1965 r. Jurek wyróżniony został dyplomem w pracach organizacyjnych klubu za aktywna działalność. W pierwszym kwartale 1968 r. w SPDXC w klasyfikacji ALL Band sklasyfikowany został na 1 m. Pierwsze miejsca zajmował na pasmach 3,5, 7 i 14 MHz. Drugie miejsce zajął na 28 MHz a 3 m na 21 MHz. Na liście honorowej SPDX Klubu w 1967 r. wykazywany był na 1m. z liczbą 271 podmiotów. Od 1996 r. jest członkiem SP OTC (nr członkowski 152) W 1970 r. Jurek otrzymał dyplom „SP DX Maraton nr 23 o którym mówiło się, że warunki jakie należy spełnić są trudniejsze niż uzyskanie członkostwa w SPDXC. W maratonie SPDXC na koniec 1970 r. SP9KJ wykazywany był na 1 m. w paśmie 7 i 14 MHz oraz na 5m. na 21 MHz. W latach 1982 do 1991 był pracownikiem „Instal -Karków”. Ostatnim etapem pracy zawodowej była ponownie Chemobudowa- Kraków gdzie pełnił funkcje kierownika budowy, zastępcy kierownika zespołu budów Kraków, kierownika dużej budowy w NRD, a w RFN kierownika zespołu budów na Północne Niemcy od Berlina do Bremy z siedzibą w Hanowerze. Na zasłużoną emeryturę w wieku 70 lat przeszedł w 2000 r. pracując w RFN. Będąc w DDR i RFN nie zajmował się krótkofalarstwem ze względu na brak czasu. Jest żonaty ma żonę Halinę, córkę Annę, i wnuka Krystiana. Zarząd Główny PZK w 2000 r. nadał Jurkowi Honorową Odznakę PZK ( nr 534) a w 12.04.2008 r. Złotą Honorową Odznakę PZK. (nr 60/Z) W dniu 18.05.2008 r. Zjazd Krajowy PZK nadał Jerzemu godność Honorowego członka PZK.

SP9DEM sk

W imieniu rodziny, bliskich znajomych mojego Przyjaciela Mariana Kaganka SP9DEM pragnę serdecznie podziękować za ostatnie pożegnanie i pamięć.
Krzysztof SP9RQH.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas kol. Marian Kaganek SP9DEM, były członek MSK OT-10 PZK w Krakowie, a obecnie Krakowski Oddział Terenowy PZK OT-12.Ostatnie pożegnanie odbędzie się 14 stycznia o 14.30 w kościele p.w. Ś.Ś. App Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.Wyrazy współczucia dla rodziny oraz przyjaciół składa Zarząd oraz członkowie MSK OT-10 PZK w Krakowie.

Zdzisław Zając SP9IBJ S. K.

W dniu 11 stycznia 2021r.odszedł do krainy wiecznych DX’ów kol. Zdzisław Zając SP9IBJ, członek OT-10 PZK w Krakowie, wieloletni Kierownik nowohuckiego Klubu SP9KBY oraz SP9KAD, znakomity konstruktor i wykonawca transceiverów HomeMade, doskonały operator telegrafii oraz wychowawca wielu pokoleń krótkofalowców.
Ostatnie pożegnanie odbędzie się w kaplicy na cmentarzu w Niepołomicach we czwartek, 14 stycznia o g.13.00
Cześć jego pamięci i wyrazy współczucia dla rodziny.

Zarząd MSK OT PZK w Krakowie