Cracovia Award

Polish Amateur Radio Union (PZK) District Cracow issues the „CRACOVIA” award to commemorate the great international task of the restoration of Cracows ancient
OLD TOWN monuments, under the auspices of UNESCO.

Rules

QSO with stations in Krakow district (woj.KM or KR) after 1979.01.01.

Each confirmed KR station counts:

  • 1.pt. below 50MHz
  • 3pts. – above 50 MHz
  • 3pts. – via retranslates (cosmic or terrestrial)
    All emissions allowed

Requirements:

  • DX – 3 pts
  • EU – 6 pts.
  • SP – 15 pts.

Available also for SWL on the same basis.
Applications (GCR) + 10 IRC to:

Polski Związek Krótkofalowców,
OT KRAKÓW,
skr. 606,
30-960 KRAKÓW 1
POLAND

Regulamin Dyplomu Cracovia

Dyplom jest wydawany bezterminowo od dnia 01.01.1979 r. za
łączności przeprowadzone ze stacjami krakowskimi skrót. KM i KR

Punktacja:

– 3 pkt powyżej 50 Mhz
– 1 pkt poniżej 50 Mhz
wszystkie rodzaje emisjii

Warunki uzyskania dyplomu:
DX – 3 pkt
EU – 6 pkt
SP – 15 pkt

Koszt dyplomu wynosi 15 zł lub 10 kuponów IRC

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Oddział Terenowy PZK
skr.poczt.606
30-960 Kraków 1


Application for „CRACOVIA” award (wniosek)