Dyplom SP-YL-Contest

Regulamin dyplomu „ SP YL C ”

1. Dyplom jest wydawany bez terminowo. Łączności zalicza się od dnia 21.07.85 r.
2. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z członkiniami SP YL C.
3. Punktacja: QSO na KF – 1 pkt QSO na UKF – 2 pkt
4.Warunki uzyskania dyplomu:
– SP 15 pkt
– EU 5 pkt
– DX 3 pkt
5.Zgłoszenie na dyplom należy przesłać na adres:

Bozena Łacheta
skr.poczt.678
30-960 Kraków 1

Opłata na dyplom wynosi 7 zł. lub 10 kuponów IRC