O Klubie SP YL

SP YL Club

Ogólnopolski Klub Kobiet Krótkofalowców Polskiego Związku Krótkofalowców powstał 21 lipca 1985 roku na ogólnopolskim spotkaniu krótkofalowców w Jarosławiu, który stał się jego siedzibą. Na walnym zebraniu w 1989 roku siedziba klubu została przeniesiona do Krakowa. Obecnie Klub posiada 232 członkinie (YL i XYL). Wszystkich licencjonowanych kobiet w SP jest niewiele w porównaniu z kolegami krótkofalowcami. Na około 11000 wydanych licencji około 800 to licencje Pań. Członkiniami klubu są kobiety krótkofalowcy, które posiadają ważną licencję nadawcy lub nasłuchowca. Przynależność do klubu jest dobrowolna i nie są pobierane żadne składki. W ramach działalności klubu między innymi, organizowane są w każdym roku w marcu krajowe zawody pod patronatem Prezesa ZG PZK. Są to jedyne zawody, gdzie na stacji klubowej mogą pracować tylko kobiety. Jest wydawany własny dyplom, organizowane są spotkania. W 2005 roku klub obchodził 20-lecie. Uroczystości odbyły się w Jarosławiu. opr. SP9MAT