Skład Kapituły Sportowej

Skład Kapituły Sportowej

KANCLERZ
–  SP9JRA, Roman Hruby 

SEKRETARZ
– SP9MAT, Bożena Maria Łacheta

CZŁONKOWIE
-/-/-