SkładkI

Składki za 2021 r.

Składki członkowskie do PZK obowiązują dla rocznych okresów składkowych od roku 2018 ( zrezygnowano z wpisowego do PZK). Składka do MSK nie uległa zmianie. Poniżej wysokości składek za 2021 r. oraz za jedno półrocze (w nawiasie).

składka członka zwyczajnego205 zl (102,50zł)
składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia175 zł (87,50zł)
składka ulgowa członka zwyczajnego do20 lat lub uczącego się do lat 26115 zł (57,50zł)
składka członka nadzwyczajnego (nasłuchowca – SWL)115 zł (57,50zł)
składka członka wspomagającego105 zł (52,50zł)