Składki

Składki za 2023 r.

Składki członkowskie do PZK obowiązują dla rocznych okresów składkowych. W poniższej tabeli liczby w nawiasach oznaczają wysokość składki za półrocze.

składka członka zwyczajnego PZK120,00 zł (60,00zł)
składka ulgowa członka zwyczajnego PZK od 71 roku życia90,00 zł (45,00zł)
składka ulgowa członka zwyczajnego do20 lat lub uczącego się do lat 2630,00 zł (15,00zł)
składka członka nadzwyczajnego (nasłuchowca – SWL)30,00 zł (15,00 zł)
składka członka wspomagającego20,00 zł (10,00 zł)

Do powyższej kwoty należy doliczyć składkę oddziałową, która w 2023 roku wynosi 70 zł za kwartał. W pierwszym kwartale należy wpłacić co najmniej składkę PZK za pierwsze półrocze oraz składkę oddziałową za I kw.

Wpłatę można uiścić u skarbnika MSK.

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców

Oddział Terenowy PZK w Krakowie

ul. Basztowa 15/17