SN9MB

Regulamin

Dyplom wydaje się z okazji Święta Miłosierdzia Bożego ustanowionego przez Papieża Jana Pawła II
Warunki dyplomu:
 1. Przeprowadzenie trzech łączności lub nasłuchów stacji SN9MB pracującej corocznie z okazji Święta Miłosierdzia Bożego od Wielkiejnocy do Niedzieli Miłosierdzia
 2. Trzy łączności lub nasłuchy należy uzyskać w ciągu trzech dowolnych lat (po jednym w danym roku) dowolnym rodzajem emisji i na dowolnym paśmie KF lub UKF
 3. Zgłoszenia należy przesłać na adres:
  Oazowy Klub Krótkofalowców
  SP9PON
  ul. Lwa Landaua 17
  30-698 Kraków
 4. Koszt dyplomu 11 zł w znaczkach pocztowych dla stacji polskich lub 10 IRC dla stacji zagranicznych.

 

SN9MB Award

The Award is issued to celebrate the Divine Mercy Holiday established by Pope John Paul II
Rules:
 1. Operators or SWL’s shall log three contacts with SN9MB operating to celebrate the Divine Mercy Holiday between Easter and Divine Mercy Sunday each year
 2. Three contacts shall be made during three different years (one a year), using any mode on HF or VHF band.
 3. Please send your applications to:
  Oazowy Klub Krótkofalowców
  SP9PON
  ul. Lwa Landaua 17
  30-698 Kraków
 4. Fee: 10 IRC’s