Struktura oddziału

ODDZIAŁ TERENOWY PZK KRAKÓW

Skład Zarządu OT PZK

Prezes

Michał Matusik SQ9ZAY

Sekretarz

 

Skarbnik

Sławomir Komenda SP9XWW

Członek zarządu

 

Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący

Jerzy Zastawny SP9VNM

Członkowie

Andrzej Pfeiffer SP9KR

Piotr Miś SP9MUF

Delegaci na Zjazd Krajowy PZK

Adam Turczyn SP9XUM

Zastępcy delegatów na ZK PZK

Andrzej Pfeiffer SP9KR

Manager dyplomu Cracovia

Andrzej Pfeiffer SP9KR

Kapituła Sportowa

Kanclerz

Roman Hruby SP9JRA

Sekretarz

– -/- –