Zarząd SP YL

Skład Zarządu

Prezes

Bożena M. Łacheta SP9MAT

V-ce Prezes

Halina Niezbecka SP9CPS

Sekretarz

 Halina Nowak SP9IDC SK

Członek Zarządu

Zofia Guzowska SP8LNO

Marta Kowalska SP5BYY

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Teresa Cisłowska SP9SVW

Członek

Monika Turakiewicz SP9DQW

Małgorzata Rochalska SP5MBS