ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY MSK OT PZK 2020

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie

na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

informuje, że Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbędzie się w dniu

28 czerwca 2020 r.  o godz. 11:00 

w siedzibie Oddziału, ul. Basztowa 15/17 w Krakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Powitanie przybyłych uczestników.
 3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 4. Wybór Protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Wybory do Zarządu Oddziału, do Komisji Rewizyjnej, oraz delegata i zastępcy na KZD PZK.
 10. Głosowanie.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów.
 12. Zgłaszanie wniosków i projektów uchwał.
 13. Głosowanie zgłoszonych i projektów uchwał.
 14. Ogłoszenie przyjętych wniosków i uchwał.
 15. Zamknięcie obrad Zjazdu.